Norrsundets Motorbåtsklubb

Gästhamn

Norrsundets Motorbåtsklubbs Gästhamn

Läs mer
Ställplats

Norrsundets Motorbåtsklubbs Ställplats

Läs mer
Kul på sjön

Norrsundets Motorbåtsklubbs ungdomsprojekt ”Kul på sjön".

Läs mer
Finnharen

Norrsundets Motorbåtsklubbs Klubbholme

Läs mer
Synskär

Synskär i Gåsholma naturreservat


Läs mer

Aktuellt:

  • Lördag 14 maj  - Allmän arbetsdag/städdag på Finnharen kl. 10.30
  • Lördag 21 maj - Arbetsdag i hamnen kl 8.00 - 13.00 och kl 12.00 - 17.00
  • Medlemsinformation 2022
  • Information om iordningställande av en gräsyta för Digital Lekpark på Rödboharnsplanen:
    Gävle kommun kommer att påbörja en infokampanj om de digitala lekplatserna nu i slutet av maj. Kommunen kommer att göra en film som visar hur de digitala lekplatserna fungerar och vilka platser som blir aktuella. Så fort NMK har fått ta del av denna information kommer vi att ha mer information att delge. 
191